ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 | MTS અને Postman ની ભરતી જાહેર અરજી કરવા માટે અહિયાં ક્લિક કરો

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2024 : નમસ્કાર દોસ્તો આજે હું તમને ભારત સરકાર દ્વારા નવી જાહેર કરાયેલી ભરતી વિશે જણાવવા જઈ રહ્યો છું જેને તમારી સંપૂર્ણપણે નોંધ લેવી ભારત સરકાર હેઠળ MTS એટલે કે મલ્ટી તાસ્ટીંગ સ્ટાફ અને POSTMEN ની ભરતી જાહેર કરવામાં આવે છે .જેની અંદર દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો માટે વિવિધ … Read more